News

Uruhare rw’Inteko z’abaturage mu gukumira no guca ubuzererezi mu bana b’u Rwanda

Zimwe mu mpamvu zikunze kugaragazwa mu zitera abana ubuzererezi ni amakimbirane mu miryango, kutita kunshingano zo kurera ku babyeyi bamwe na bamwe, ubushobozi buke bw’umuryango mu gukemura ibibazo by’abana, n’izindi;

Murwego rwo gushaka umuti urambye ku kibazo cy’ubuzererezi, hashyizweho Itegeko No 17/2017 ryo ku wa 28/04/2017 rishyiraho Ikigo cy’Igihugu gishinzwe Igororamuco rikanagena inshingano, imiterere n’imikorere byacyo;

Hashingiwe ku mabwiriza No 001/0702 yo kuwa 03/03/2020 yashyizweho umukono n’Umunyamabanga wa Leta Ushinzwe Imibereho Myiza y’Abaturage muri Minisiteri y’Ubutegetsi bwi’ Igihugu agamije guca ubuzererezi mu bana, kugorora abana b’inzererezi no kubasubiza mu muryango no mu ishuri ;

Uhereye ku wa 20 Gicurasi 2020 mu turere twose hatangijwe ibikorwa bishingiye ku mabwiriza yavuzwe haruguru bigamije gukura abana mu buzererezi, bagasubizwa mu muryango kandi buri mwana wese agasubizwa mu ishuri ndetse hagakurikiranwa ko badasubira mu buzererezi kandi impamvu zabateye kubujyamo zigakomeza gushakirwa ibisubizo;

Hifuzwako igikorwa cyo gukura abana mu buzererezi cyakorwa kubufatanye n’inzego z’ibanze n’iz’umutekano hubahirijwe ibi bikurikira :

Gukura abana mu buzererezi kubufatanye, bagashyikirizwa umukozi ushinzwe ku bakurikirana ku rwego rw’umurenge ari nawe usesengura impamvu zabajyanye mu buzererezi, agashaka umuryango akanawutegura maze agafatanya n’inzego z’ubuyobozi zegereye umuryango cyane cyane ubuyobozi bw’umudugudu, mutwarasibo, inshuti z’umuryango (IZU) n’undi wese ushobora kwifashishwa mu gukemura ikibazo cy’umwana kugirango agume mu muryango.

Ubukangurambaga bwo kurwanya ubuzererezi mu bana b’u Rwanda bwakomereje mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rugerero ku wa 28 Nzeri 2021 aho umuyobozi Mukuru w’Ikigo cy’Igihugu gishinzwe Igororamuco Bwana MUFULUKYE Fred yifatanyije n’abitabiriye Inteko z’abaturage zabereye mu Murenge wa Rugerero akagari n’umudugudu bya Rwaza bakaganira ku nsanganyamatsiko : « Uruhare rw’inteko z’abaturage mu guca ubuzererezi mu bana b’u Rwanda »

Umuyobozi Mukuru mu ijambo rye yagize ati : « Inteko z’abaturage zitubere umusemburo wo gukemura ibibazo biri mu miryango bishobora gutera ubuzererezi kandi ahari abana babuvuyemo dufatanye kubungabunga ko badasubirayo, yakomeje yibutsa abitanbiriye inteko z’abaturage ko buri muryango ukwiye kugira umuhigo wo kubyara abo ushoboye kurera no kubafasha kugira imibereho myiza ndetse bakabarinda ubuzererezi ahubwo bagakundishwa ishuri ».  

INTEGO Z’UBUKANGURAMBAGA

  1. Kugeza ku babyeyi/abarezi, abana, abayobozi b’Inzego z’Ibanze, Inshuti z’Umuryango, imiryango ishingiye ku myemerere, imiryango itegamiye kuri Leta n’abagize Umuryango mugari ubutumwa bujyanye no kurwanya ubuzererezi mu bana no kugaragaza uruhare rwa buri wese mu gukumira no gukemura ikibazo cy’abana bari mu buzererezi ;
  2. Kwibutsa amategeko arengera abana n’ibihano biteganyijwe bihabwa umubyeyi utita ku nshingano zo kurera umwana we n’undi uwo ari we wese ukora ibikorwa bishora abana mu buzererezi cyangwa agakoresha abana imirimo mibi ;
  3. Gukurikirana abana bakuwe mu buzererezi bagahuzwa n’imiryango hagamijwe kumenya niba impamvu zabateye kubujyamo zarabonewe umuti ndetse no kumenya niba bakiri mu muryango kandi barakomeje kwiga.
  4. Gusobanura no gutangiza gahunda y’Igororamuco rikorewe mu muryango.  

Uruhare rwanjye nawe mu guca ubuzererezi mu bana b'u Rwanda

=======================================================